AdvokátníKancelář Brno

Advokátní kancelář BRNO

Právo na vaší straně

Dovolujeme si vám představit naši advokátní kancelář se sídlem v Brně, která poskytuje všestrannou a profesionální právní pomoc se specializací na občanské právo, obchodní právo, trestní právo, správní, pracovní a rodinné právo.

OBČANSKÉ PRÁVO

Poskytujeme pouze kvalifikované právní služby a informace týkající se všech oblastí občanského práva. Neustále sledujeme připravované právní předpisy tak, abychom nabízeli stále aktuální služby na nejvyšší možné úrovni.

Správní právo

Poskytujeme pouze kvalifikované právní služby a informace týkající se všech oblastí správního práva. Neustále sledujeme připravované právní předpisy tak, abychom nabízeli stále aktuální služby na nejvyšší možné úrovni.

pracovní právo

Poskytujeme pouze kvalifikované právní služby a informace týkající se všech oblastí pracovního práva. Neustále sledujeme připravované právní předpisy tak, abychom nabízeli stále aktuální služby na nejvyšší možné úrovni.

Profesionální právní služby advokátní kanceláře

Naší prioritou je, abychom klientovi poskytli odbornou a profesionální právní pomoc směřující co nejpřímější cestou k dosažení kýžených výsledků. Proto vždy analyzujeme jednotlivé případy nejen na základě důkladného nastudování právních předpisů, ale rovněž akcentujeme judikaturu soudů, která uvádí psané právo v praxi. Naši advokáti pro účely zabezpečení všestranné pomoci spolupracují s notáři, znalci, exekutory a dalšími odborníky v příslušném odvětví. Celá Advokátní kancelář Brno se v případě potřeby zapojuje do rozsáhlejších právních případů.

Právo na vaší straně

Advokátní kancelář, která stojí na Vaší straně ...

Dovolujeme si vám představit naši advokátní kancelář se sídlem v Brně, která poskytuje všestrannou a profesionální právní pomoc se specializací na občanské právo, obchodní právo, trestní právo, správní, pracovní a rodinné právo.

Korporátní právo

Poskytujeme pouze kvalifikované právní služby a informace týkající se všech oblastí korporátního práva. Neustále sledujeme připravované právní předpisy tak, abychom nabízeli stále aktuální služby na nejvyšší možné úrovni.

Rodinné právo

Poskytujeme pouze kvalifikované právní služby a informace týkající se všech oblastí rodinného práva. Neustále sledujeme připravované právní předpisy tak, abychom nabízeli stále aktuální služby na nejvyšší možné úrovni.

Právní zastoupení

Poskytujeme pouze kvalifikované právní služby a informace týkající se všech oblastí právního zastoupení. Neustále sledujeme připravované právní předpisy tak, abychom nabízeli stále aktuální služby na nejvyšší možné úrovni.

Profesionální právní servis pro firmy

Advokátní služby pro OBCHODNÍ PRÁVO

Kompletní právní poradenství a úkony vztahující se k oblasti obchodního práva. Naše advokátní kancelář vykazuje vysokou úspěšnost při vymáhání pohledávek z běžného obchodního styku. Zajistíme vedení právní agendy podnikatelů, zakládání obchodních společností, smluvní agendu pro podnikatele, konzultace, zastupování, právní rozbory apod.

Právní servis v oblasti trestných činnů

Advokátní služby pro TRESTNÍ PRÁVO

Trestní právo je jedno z odvětví práva veřejného a zabývá se trestnými činy a sankcemi za jejich spáchání. Každému případu a jeho problému věnujeme maximum času, úsilí, zkušeností a znalostí. Nabízíme služby v oblasti obhajoby klientů v přípravném řízení a v trestním řízení před soudy všech stupňů – obhajoba podezřelých, obviněných, obžalovaných a zastupování poškozených. Zabýváme se také vypořádáním obviněných a poškozených v rámci škod vzniklých trestnou činností. Dále pak také alternativními způsoby řešení vztahů trestního práva a v neposlední řadě také podmíněným zastavením trestního stíhání.

Jsme významnou moravskou advokátní kanceláří poskytující komplexní právní služby. Náš tým tvoří právníci různého zaměření a odborných specializací.

JUDr Jan Novák
majitel

Právo na vaší straně

Představujeme vám  naši advokátní kancelář se sídlem v Brně, která poskytuje profesionální právní pomoc se specializací na občanské právo, obchodní právo, trestní právo, správní, pracovní a rodinné právo.

Kancelář

  • Veveří 5555
  • 2. patro, budova A
  • 602 00 Brno

Kontakty

  • Telefon: (+420) 555-555-555
  • Fax: (+420) 555-555-555
    Email:  office@company.com

AdvokátníKancelář Brno